Plokščių Švč. Mergekės Marijos vardo bažnyčiai - 150 metų

Porciunkulės atlaidai Plokščiuose vyks 2018 metų rugpjūčio 5 d.